• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Звернення громадян

До уваги батьків!

Шановні батьки!

Згідно Закону України «Про звернення громадян» Ви можете звернутися до КДНЗ № 2" Сонечко" із заявою, скаргою, чи пропозицією за допомогою електронного звернення. Для цього Вам необхідно заповнити аплікаційну форму, подану нижче:

Вкладення

Закон України про звернення громадян зі змінами та доповненнями в 2019 році

Кожен українець переймається за майбутнє країни. Держава закріплює права громадянина на провадження громадської діяльності, яка направлена на покращення роботи державнихорганів влади та управління.

Будь-хто може надіслати належним чином оформлену скаргу та внести пропозицію.

Остання редакція закону України про звернення громадян регламентує порядок дій, якого мають дотримуватися українці за участі у процесах, які стосуються повноважень державних органів.

Значення закону

Закон складається з 12 розділів та близько 360 статей. Майже щороку вносяться поправки з огляду на зміни в Україні. Суть правових норм полягає у забезпеченні можливості людині захистити свої інтереси навіть через втручання у діяльність держави.

Згідно з положеннями закону кожна людина, яка мешкає на території України, навіть без українського громадянства, має право звернення до установ та організацій будь-яких форм власності як у письмовому вигляді, так і усному. Зокрема такою можливістю можуть скористатися державні службовці, але за умови, що звернення не стосується їх службових обов’язків.

Зміст закону

Закон України про звернення громадян станом на 2019 рік передбачає наступні види звернень:

1. Скарга. Подається у випадку, коли права людині були порушені внаслідок діяльності або бездіяльності органів влади та інших організацій. Звернення передбачає захист інтересів та поновлення гарантованих на законодавчому рівні прав.

2. Заява. Зміст документа містить опис ситуації, яка призвела до подання звернення та посилання на правові норми, які були порушені державними службовцями під час виконання або невиконання ними своїх обов’язків. По суті — це свого роду клопотання, яке передбачає забезпечення реалізації встановлених прав людини.

3. Пропозиція. Містить рекомендації, запровадження яких має покращити діяльність державних та інших органів. Думки, які вільно висловлено у пропозиції спрямовані на вдосконалення суспільного життя, встановлення належних взаємовідносин між державою та населенням.

Законодавство встановлює перелік дій, щодо яких людина має право подати скаргу до відповідного органу. До них належать:

§ діяльність, внаслідок якої порушуються права людини;

§ зобов’язання, які покладаються на людину без законних на те підстав;

§ створення перешкод.

Також закон містить вказівки щодо правильного оформлення та подання скарг, регламентує процедуру розгляду звернень та визначає міру відповідальності для винних осіб.

Роз’яснення положень закону

У зв’язку з тим, що більшість українців не дуже розбираються в юридичних тонкощах і термінології,коментарі до закону України про звернення громадян роз’яснюють яким чином оформити звернення та в який термін його подати.Щороку періодичні видання друкують вказані дані, з якими має змогу ознайомитись кожен громадянин. Зокрема, наводиться перелік причин, через які заяву чи скаргу не буде прийнято до розгляду. До нього належить:

§ відсутність підпису та даних про особу, яка подає скаргу;

§ недотримання правил оформлення документу;

§ повторне звернення з питань, які вже розглядалися;

§ подання заяви людиною, яка визнана недієздатною або неповнолітньою дитиною без згоди її законних представників.

Однак якщо скарга стосується питань віросповідання, політичних поглядів, національності тощо, то її обов’язково приймають до розгляду, не зважаючи на відсутність інформації про автора чи неправильне оформлення.

Зміни та доповнення

Закон України про звернення громадян зі змінами та доповненнями 2019 встановлює право українців, які звернулися зі скаргою, на захист від переслідувань. Держава забороняє будь-яке переслідування та примусові дії щодо осіб, які подали скаргу, а також його родичів. Схилення в примусовому порядку заявників до скоєння правопорушень чи протиправних дій вважається злочином.

Однак доповнення не стосуються положень кодексів України, зокрема, кримінального.
Також згідно з внесеними поправками заява про порушення певною організацією прав людини подається лише до того органу, який стоїть вище по ієрархії.

Про звернення громадян
Стаття 1. Звернення громадян

Громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ і державної безпеки, а також особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України мають право подавати звернення, які не стосуються їх службової діяльності.

{ Частина друга статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1254-
VIвід 14.04.2009 }

Особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, мають таке ж право на подання звернення, як і громадяни України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

Графік особистого прийому громадян на 2019 рік

Гайдай Ірина Миколаївна - директор

Вівторок - 13:00 год. - 15:00 год.

П’ятниця - 13:00 год. - 15:00 год.


Г Р А Ф І К
проведення особистого прийому громадян у Виконавчому комітеті Вознесенської міської ради
Хто приймає
Дні прийому
Години прийому
Місце прийому
Характер питань
Міський голова
Луков Віталій Дмитрович
Четвер
(попередній запис в Центрі надання адміністративних послуг у
м. Вознесенську:
вул. Соборності,14 або за телефонами
3-27-09, 4-04-17)
8.00 – 12.00
м. Вознесенськ,
пл. Центральна,1,
каб.22
(2-й поверх)
Секретар Вознесенської міської ради
Торжинська Лариса Михайлівна
2-а та 4-а пятниця місяця
9.00 – 12.00
м. Вознесенськ,
пл. Центральна,1,
каб.24
(2-й поверх)
Робота постійних комісій, депутатська діяльність, реєстрація виборців, об’єднання громади
Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Сметана Юрій Олександрович
Середа
9.00. – 12.00
15.00. – 17.00
м. Вознесенськ
пл. Центральна,1,
каб.21
(2-й поверх)
Житлово – комунальне господарство, архітектура, техногенно – екологічна безпека та надзвичайні ситуації, взаємодія з правоохоронними органами, організація мобілізаційної та оборонної роботи
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Путій Юрій Валерійович
Четвер
9.00 – 12.00
15.00 – 17.00
м. Вознесенськ,
пл. Центральна,1,
каб.29
(2-й поверх)
Соціальний захист, охорона здоров’я, освіта, культура, спорт, молодіжна політика, релігія, туризм, опіка, охорона дитинства, робота з допризовниками
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Хімій Денис Володимирович
1-а та 3-я п’ятниця місяця
13.00. – 17.00
м. Вознесенськ
пл. Центральна,1
каб.31а
(2-й поверх)
Тарифна політика, енергозбереження, фінанси, інвестиції, економіка, проектна діяльність, транспорт, торгівля, підприємництво, питання комунальної власності, житлові, земельні питання
Керуючий справами виконавчого комітету Вознесенської міської ради
Сербенюк Наталія Миколаївна
1-ий та 3-ій вівторок місяця
9.00. – 12.00
м. Вознесенськ,
пл. Центральна,1,
каб. 28
(2-й поверх)
Організація роботи виконавчого комітету, міського архіву, діловодство і кадрова політика у виконавчих органах міської ради, інформаційна діяльність, надання адміністративних послуг
в.о. старости сіл Новогригорівка та с.Ракове
Цоня Людмила Степанівна
Вівторок, четвер
8.00. – 12.00
Новогригорівська сільська рада
вул. Самосенків, 79-а
Питання реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання громадян, державної реєстрації актів цивільного стану на території відповідних сіл, які перебувають у складі об’єднаної територіальної громади, нотаріальні дії

Порядок організації та проведення особистих прийомів громадян директором КДНЗ № 2 « Сонечко» у 2019 році

І. Загальні положення

1. Цей Порядок регламентує питання організації та проведення особистого прийому громадян, у тому числі особистого прийому громадян директором КДНЗ № 2 « Сонечко»

2.Посадові особи, що здійснюють прийом громадян, керуються Конституцією України, Законом України „Про звернення громадян“, Указом Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування“, іншими нормативно-правовими актами України, а також цим Порядком.

3. Особистий прийом громадян проводиться з метою реалізації громадянами конституційного права на звернення та оперативного вирішення актуальних питань на основі якісного і своєчасного розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

Цей порядок визначає основні вимоги щодо організації та проведення особистого прийому громадян директором КДНЗ № 2 « Сонечко» відповідно до статті 40 Конституції України, статті 22 Закону України "Про звернення громадян"- та Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 " Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", пункту 5.1 розділу 5 Положення про КДНЗ № 2 « Сонечко»,затвердженого рішенням міської ради .

1. Особистий прийом громадян директором КДНЗ № 2 « Сонечко»:

1.1. Особистий прийоми громадян директором проводиться згідно з затвердженим графіком, який оприлюднюються на веб- сайті навчального закладу: особистий - два рази на тиждень .

Особистий прийом здійснюється завідуючою у вівторок та п,ятнийцю з 13.15 до15.15та При цьому директор вживає заходів щодо проведення першочергового особистого прийому (у дні прийому) Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв України, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", а також тих громадян, звернення яких уже розглядалися і з результатами розгляду яких громадяни не згодні, або порушені ними питання залишилися невирішеними.

1.2. На особистому прийомі приймаються громадяни, у зверненнях яких порушуються питання, що стосуються повноважень директора. Також особистий прийом може здійснюватися і не в дні особистого прийому.

1.3. Повторно на особистий прийом до директора приходять громадяни, коли питання, порушені у їх попередньому обґрунтованому зверненні, не були вирішені по суті.

1.4. Для участі в особистому прийомі громадян, які звертаються до директора, можуть залучатися вихователь-методист, сестра медична старша, головний бухгалтер,вихователі. до компетенції яких належить вирішення порушених у зверненнях громадян питань.

1.5. У разі потреби забезпечують добірку матеріалів з питань, що будуть розглядатися на особистому прийом директора,і відповідей громадянам на їх звернення.

ПОРЯДОК роботи з повідомленнями, що надходять за телефоном довіри в КДНЗ № 2 «Сонечко» у 2019 році

І. Загальні положення

1.1. Порядок роботи з повідомленнями, що надходять за телефоном довіри до КДНЗ № 2 «Сонечко» (далі – Порядок) розроблено відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації».

1.2. Цей Порядок визначає послідовність дій посадових осіб КДНЗ № 2 «Сонечко» (далі – Комунальний навчальний заклад № 2) при отриманні, опрацюванні , перевірці, узагальненні та обліку інформації, яка надходить від фізичних осіб (далі – заявник) за телефоном довіри КДНЗ № 2 «Сонечко» за абонентським номером (05134) 5-31-14.

1.3. Телефон довіри КДНЗ № 2 «Сонечко» працює щоденно, крім вихідних та святкових днів, з 08.00 до 17.00 годин (у п’ятницю – до 16.00) за абонентським номером (05134) 5-71-14

1.4. Заявник може звернутися за телефоном довіри КДНЗ № 2 «Сонечко» для отримання усної інформації про результати опрацювання його повідомлення у робочі дні з 08.00 до 17.00 годин (у п’ятницю – з 08.00 до 16.00 годин).

1.5. Інформація про номер телефону довіри КДНЗ № 2 «Сонечко» та порядок його роботи розміщується на інформаційному стенді, у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті КДНЗ № 2 «Сонечко».

1.6. Відповідальною особою за безперебійне функціонування телефону довіри КДНЗ № 2 «Сонечко» та ведення обліку дзвінків є вихователь - методист СтавніченкоС.М... У разі відсутності спеціаліста з причин хвороби, відпустки чи ін. сеанс проводить практичний психолог, що відповідно до посадових обов’язків здійснює його заміну.

ІІ. Прийняття, облік і опрацювання повідомлень,що надійшли за телефоном довіри КДНЗ №2 « Сонечко»

2.1. Опрацювання повідомлень, що надійшли за телефоном довіри КДНЗ № 2 «Сонечко» (далі – повідомлень), узагальнення інформації про результати розгляду цих повідомлень здійснюються директором І.М.Гайдай

2.2. Уповноважена особа при прийнятті повідомлень пропонує заявникові надати:- інформацію про себе (прізвище, ім'я, по батькові, адресу, контактний телефон);- іншу інформацію, що має суттєве значення для вирішення конкретного питання.

2.3. Під час проведення телефону довіри КДНЗ № 2 «Сонечко» обробка персональних даних заявників здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

2.4. Відповідальна особа має право зв’язатися в разі потреби із заявником для уточнення інформації.

2.5. Небажання заявника надати інформацію про себе не є підставою для відмови в прийнятті його повідомлення. При цьому відповідальна особа повинна роз’яснити заявникові вимоги Закону України «Про звернення громадян».

2.6. При висловленні заявником бажання надіслати письмове звернення відповідальна особа повідомляє йому поштову адресу КДНЗ № 2 «Сонечко» .

2.7. Реєстрація та розгляд письмових звернення громадян здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 (із змінами).

2.8. Відомості про заявника та порушене ним питання вноситься до бланку телефону довіри КДНЗ №2 « Сонечко,"

Перелік питань для звернень громадян, що відносяться до компетентності КДНЗ №2 "Сонечко" на 2019 р.

070 Праця і заробітна плата

071 Про працевлаштування, в т.ч. в заклад освіти

072 Про нарахування та виплата зарплати та інших коштів працівникам закладу

090 Охорона здоров”я

091 Про роботу закладу в літній оздоровчий період

110 Житлова політика

111 Про надання житла

112 Про покращення житлових умов

130 Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян

131 Про порушення прав дітей та їх батьків

132 Про неправомірні дії керівництва

140 Сімейна та гендерна політика. Захист прав дітей.

160 Культура та культурна спадщина, туризм

170 Освіта, наукова, науково-технічна, інноваційна діяльність та інтелектуальна власність

171 Про ремонт, газифікацію, добудову закладу освіту

172 Про матеріально-технічне забезпечення навчального закладу

173 Про покращення організації виховного процесу

174 Про зарахування до КДНЗ,навчання, поновлення

175 Про харчування дітей та оплату за харчування

176 Про забезпечення перевезення дітей, вихователів на екскурсій

177 Про надання платних послуг

178 Про надання роз”яснень

190 Діяльність об’єднань громадян, релігія та міжконфесійні відносини

191 Про роботу благодійних фондів

270 Інші питання

Звіт про кількісний характерзвернень громадян,що нгадійшли до КДНЗ № 2 " Сонечко" за І квартал 2019 року

Звернення, що надійшли. З них:

За звітний період

За відповідний звітний період минулого року

письмові

-

-

на особистому прийомі

2

2

на виїзному прийомі

-

-

колективні

-

-

повторні

-

-

Загальна кількість звернень

2

2

Питання, які порушуються у зверненнях громадян

За звітний період

За відповідний звітний період минулого року

060 Соціальна політика. Соціальний захист населення

061Про надання матеріальної допомоги працівникам закладу освіти

062 Про надання соціальної допомоги працівникам закладу освіти

-

-

-

-

070 Праця і заробітна плата

071 Про працевлаштування, в т.ч. в заклад освіти

072 Про нарахування та виплата зарплати та інших коштів працівникам закладу

--
-

-


1
-

090 Охорона здоров”я

091 Про роботу закладу в літній оздоровчий період

-

-

110 Житлова політика

111 Про надання житла

112 Про покращення житлових умов

-

-

130 Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян

131 Про порушення прав дітей та їх батьків

132 Про неправомірні дії керівництва

-

-

140 Сімейна та гендерна політика. Захист прав дітей.

-

-

160 Культура та культурна спадщина, туризм

-

-

170 Освіта, наукова, науково-технічна, інноваційна діяльність та інтелектуальна власність

-

-

171 Про ремонт, газифікацію, добудову закладу освіту

-

-

172 Про матеріально-технічне забезпечення навчального закладу

-

-

173 Про покращення організації виховного процесу

-

-

174 Про зарахування до КДНЗ,навчання, поновлення

2

1

175 Про харчування дітей та оплату за харчування

-

-

176 Про забезпечення перевезення дітей, вихователів на екскурсій

-

-

177 Про надання платних послуг

-

-

178 Про надання роз”яснень

-

-

190 Діяльність об’єднань громадян, релігія та міжконфесійні відносини

191 Про роботу благодійних фондів

-

-

270 Інші питання

-

-

Загальна кількість звернень 2 2

Директор КДНЗ №2 І.М.Гайдай_________________ «Сонечко»

Звіт

про кількісний характер звернень громадян, що надійшли до КДНЗ №2 «Сонечко» за 6-місяців 2019 р.

Звернення, що надійшли. З них:

За звітний період

За відповідний звітний період минулого року

письмові

-

-

на особистому прийомі

3

3

на виїзному прийомі

-

-

колективні

-

-

повторні

-

-

Загальна кількість звернень

3

3

Питання, які порушуються у зверненнях громадян

За звітний період

За відповідний звітний період минулого року

060 Соціальна політика. Соціальний захист населення

061Про надання матеріальної допомоги працівникам закладу освіти

062 Про надання соціальної допомоги працівникам закладу освіти

-

-

-

-

-

070 Праця і заробітна плата

071 Про працевлаштування, в т.ч. в заклад освіти

072 Про нарахування та виплата зарплати та інших коштів працівникам закладу

-

1

1

090 Охорона здоров”я

091 Про роботу закладу в літній оздоровчий період

-

1

110 Житлова політика

111 Про надання житла

112 Про покращення житлових умов

-

-

-

-

130 Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян

131 Про порушення прав дітей та їх батьків

132 Про неправомірні дії керівництва

-

-

-

-

-

-

140 Сімейна та гендерна політика. Захист прав дітей.

-

-

160 Культура та культурна спадщина, туризм

-

-

170 Освіта, наукова, науково-технічна, інноваційна діяльність та інтелектуальна власність

-

-

171 Про ремонт, газифікацію, добудову закладу освіту

-

-

172 Про матеріально-технічне забезпечення навчального закладу

-

-

173 Про покращення організації виховного процесу

-

-

174 Про зарахування до КДНЗ,навчання, поновлення

2

1

175 Про харчування дітей та оплату за харчування

-

-

176 Про забезпечення перевезення дітей, вихователів на екскурсій

-

-

177 Про надання платних послуг

-

-

178 Про надання роз”яснень

-

-

190 Діяльність об’єднань громадян, релігія та міжконфесійні відносини

191 Про роботу благодійних фондів

-

-

-

270 Інші питання

-

-

Загальна кількість звернень 3

Звіт

про кількісний характер звернень громадян, що надійшли до КДНЗ №2 «Сонечко» за 9-місяців 2019 р.

Звернення, що надійшли. З них:

За звітний період

За відповідний звітний період минулого року

письмові

-

-

на особистому прийомі

6

8

на виїзному прийомі

-

-

колективні

-

-

повторні

-

-

Загальна кількість звернень

6

8

Питання, які порушуються у зверненнях громадян

За звітний період

За відповідний звітний період минулого року

060 Соціальна політика. Соціальний захист населення

061Про надання матеріальної допомоги працівникам закладу освіти

062 Про надання соціальної допомоги працівникам закладу освіти

-

-

-

-

-

070 Праця і заробітна плата

071 Про працевлаштування, в т.ч. в заклад освіти

072 Про нарахування та виплата зарплати та інших коштів працівникам закладу

2

1

4

090 Охорона здоров”я

091 Про роботу закладу в літній оздоровчий період

-

1

110 Житлова політика

111 Про надання житла

112 Про покращення житлових умов

-

-

-

-

130 Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян

131 Про порушення прав дітей та їх батьків

132 Про неправомірні дії керівництва

-

-

-

-

-

-

140 Сімейна та гендерна політика. Захист прав дітей.

-

-

160 Культура та культурна спадщина, туризм

-

-

170 Освіта, наукова, науково-технічна, інноваційна діяльність та інтелектуальна власність

-

-

171 Про ремонт, газифікацію, добудову закладу освіту

-

-

172 Про матеріально-технічне забезпечення навчального закладу

-

-

173 Про покращення організації виховного процесу

-

-

174 Про зарахування до КДНЗ,навчання, поновлення

3

3

175 Про харчування дітей та оплату за харчування

-

-

176 Про забезпечення перевезення дітей, вихователів на екскурсій

-

-

177 Про надання платних послуг

-

-

178 Про надання роз”яснень

-

-

190 Діяльність об’єднань громадян, релігія та міжконфесійні відносини

191 Про роботу благодійних фондів

-

-

-

-

-

270 Інші питання

-

-

Загальна кількість звернень 6 8

Директор КДНЗ №2 _________________ І.М.Гайдай


Телефон довіри

Відповідно до законодавства про звернення громадян, з метою захисту конституційних прав громадян на звернення, кожного дня, крім вихідних і святкових днів, з 8.00 до 17.00 в КДНЗ №2 "СОНЕЧКО" за номером (05134) 5-71-14 працює «Телефон довіри», за яким можна повідомляти про будь-які порушення прав громадян та чинного законодавства у дошкільному закладі

2018 рік

Нормативні документи про звернення громадян

 1. Закон України Про звернення громадян.
 2. Порядок звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів.
 3. Зразок оформлення звернення, відповідно до Закону України «Про звернення громадян».
 4. Указ Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”.

Закон України про звернення громадян

Кожен українець переймається за майбутнє країни. Держава закріплює права громадянина на провадження громадської діяльності, яка направлена на покращення роботи державнихорганів влади та управління.

Будь-хто може надіслати належним чином оформлену скаргу та внести пропозицію.

Остання редакція закону України про звернення громадян регламентує порядок дій, якого мають дотримуватися українці за участі у процесах, які стосуються повноважень державних органів.

Значення закону

Закон складається з 12 розділів та близько 360 статей. Майже щороку вносяться поправки з огляду на зміни в Україні. Суть правових норм полягає у забезпеченні можливості людині захистити свої інтереси навіть через втручання у діяльність держави.

Згідно з положеннями закону кожна людина, яка мешкає на території України, навіть без українського громадянства, має право звернення до установ та організацій будь-яких форм власності як у письмовому вигляді, так і усному. Зокрема такою можливістю можуть скористатися державні службовці, але за умови, що звернення не стосується їх службових обов’язків.

Зміст закону

Закон України про звернення громадян станом на 2019 рік передбачає наступні види звернень:

1. Скарга. Подається у випадку, коли права людині були порушені внаслідок діяльності або бездіяльності органів влади та інших організацій. Звернення передбачає захист інтересів та поновлення гарантованих на законодавчому рівні прав.

2. Заява. Зміст документа містить опис ситуації, яка призвела до подання звернення та посилання на правові норми, які були порушені державними службовцями під час виконання або невиконання ними своїх обов’язків. По суті — це свого роду клопотання, яке передбачає забезпечення реалізації встановлених прав людини.

3. Пропозиція. Містить рекомендації, запровадження яких має покращити діяльність державних та інших органів. Думки, які вільно висловлено у пропозиції спрямовані на вдосконалення суспільного життя, встановлення належних взаємовідносин між державою та населенням.

Законодавство встановлює перелік дій, щодо яких людина має право подати скаргу до відповідного органу. До них належать:

§ діяльність, внаслідок якої порушуються права людини;

§ зобов’язання, які покладаються на людину без законних на те підстав;

§ створення перешкод.

Також закон містить вказівки щодо правильного оформлення та подання скарг, регламентує процедуру розгляду звернень та визначає міру відповідальності для винних осіб.

Роз’яснення положень закону

У зв’язку з тим, що більшість українців не дуже розбираються в юридичних тонкощах і термінології,коментарі до закону України про звернення громадян роз’яснюють яким чином оформити звернення та в який термін його подати.Щороку періодичні видання друкують вказані дані, з якими має змогу ознайомитись кожен громадянин. Зокрема, наводиться перелік причин, через які заяву чи скаргу не буде прийнято до розгляду. До нього належить:

§ відсутність підпису та даних про особу, яка подає скаргу;

§ недотримання правил оформлення документу;

§ повторне звернення з питань, які вже розглядалися;

§ подання заяви людиною, яка визнана недієздатною або неповнолітньою дитиною без згоди її законних представників.

Однак якщо скарга стосується питань віросповідання, політичних поглядів, національності тощо, то її обов’язково приймають до розгляду, не зважаючи на відсутність інформації про автора чи неправильне оформлення.

Зміни та доповнення

Закон України про звернення громадян зі змінами та доповненнями 2019 встановлює право українців, які звернулися зі скаргою, на захист від переслідувань. Держава забороняє будь-яке переслідування та примусові дії щодо осіб, які подали скаргу, а також його родичів. Схилення в примусовому порядку заявників до скоєння правопорушень чи протиправних дій вважається злочином.

Однак доповнення не стосуються положень кодексів України, зокрема, кримінального.
Також згідно з внесеними поправками заява про порушення певною організацією прав людини подається лише до того органу, який стоїть вище по ієрархії.

Про звернення громадян
Стаття 1. Звернення громадян

Громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ і державної безпеки, а також особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України мають право подавати звернення, які не стосуються їх службової діяльності.


{ Частина друга статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1254-VIвід 14.04.2009 }

Особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, мають таке ж право на подання звернення, як і громадяни України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

Графік особистого прийому громадян на 2018 рік

Ставніченко Світлана Михайлівна - завідувач

Вівторок - 10.00 год. - 12.00 год.

П’ятниця - 13.00 год. - 15.00 год.

Перелік питань для звернень громадян, що відносяться до компетентності КДНЗ №2 "Сонечко" на 2018 р.

 • Праця і заробітна плата

Про працевлаштування, у т.ч. в заклади освіти

Про нарахування та виплата зарплати та інших коштів працівникам закладів освіти

 • Охорона здоров’я

Про роботу в літній період

 • Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян

Про порушення прав вихованців та їх батьків

Про порушення прав педагогів

 • Сім’я, діти, молодь, гендерна рівність, фізична культура і спорт
 • Освіта, наукова, науково-технічна, інноваційна діяльність та інтелектуальна власність

Про ремонт, газифікацію, добудову навчальних закладів

Про матеріально-технічне забезпечення навчальних закладів

Про зарахування на навчання, поновлення, переведення, видачу направлень до ВНЗ

Про покращення організації навчально-виховного процесу

Про режим роботи дошкільного закладу

Про харчування дітей та оплату за харчування

Про випускний вечір

Про надання платних послуг

Про надання роз’яснень

 • Діяльність об’єднань громадян, релігія та міжконфесійні відносини

Про роботу благодійних фондів

 • Інші питання

Звіт про роботу зі зверненнями громадян за 2018 рік

Протягом звітного періоду діяльність дошкільного закладу №2 «Сонечко» була спрямована на виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», на реалізацію і виконання вимог Конституції і законів України, чинного законодавства України. Адміністрація закладу розглядає звернення громадян з питань, що належать до його компетенції, виявляє та усуває причини, що породжують обґрунтовані скарги громадян.

Організація роботи із зверненнями громадян

.

Одним із напрямків роботи керівника навчального закладу №2 «Сонечко» є робота зі зверненнями громадян.

Протягом звітного періоду діяльність дошкільного закладу №2 «Сонечко» була спрямована на виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», на реалізацію і виконання вимог Конституції і законів України, чинного законодавства України. Адміністрація закладу розглядає звернення громадян з питань, що належать до його компетенції, виявляє та усуває причини, що породжують обґрунтовані скарги громадян.

Робота із зверненнями громадян проводиться відповідно до вимог діючого законодавства, якість та ефективність роботи з даного напрямку забезпечується виконанням положень нормативно-правового забезпечення:

- Закону України «Про звернення громадян»;

- Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»;

- Рішення виконавчого комітету Вознесенської міської ради «Про організацію роботи зі зверненнями громадян у 2017-2018 р.».

- Постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року N 94 «Про внесення змін до Класифікатора звернень громадян»;

- Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 (із змінами);

- Наказу по ДНЗ від 03.01.2018 № 25 «Про заходи щодо виконання Закону України «Про звернення громадян» на 2018-2019 р.».

Роботу по зверненням громадян та діловодства по зверненню громадян в дошкільному закладі наказом по КДНЗ №2 «Сонечко» №21 від 03.01.2018року покладено на вихователя-методиста Алексеєву І.М.

Для забезпечення кваліфікованого, об’єктивного розгляду звернень громадян, оперативного вирішення порушених у них питань, задоволення законних вимог заявників, з метою своєчасного виявлення причин, що призводять до порушення прав і інтересів громадян, вдосконалення роботи дошкільного закладу щоквартально аналізується та узагальнюється робота зі зверненнями громадян. Результати аналізу та узагальнення розглядаються на нарадах з педагогами та громадськістю.

За 2017 - 2018рік до КДНЗ надійшло 9 усних питань на особистому прийомі, що на 5 звернення більше ніж за 2016- 2017 рік. Письмових, колективних та повторних звернень не було.

Було зареєстровано 9 випадків звернень:

071 – про працевлаштування - 4

091 - про режим роботи в літній період– 1

174 - про зарахування до КДНЗ – 3

240 – інші питання - 1

Всі звернення були зареєстровані. Надавались обґрунтовані відповіді на звернення громадян, без порушень строків установлених законодавством.

Аналіз роботи зі зверненням громадян за 2018рік розглядався на нараді загальних зборів.

Наказом затверджені заходи, щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до дошкільного закладу.

Працював «Телефон довіри», особою за функціонування телефону призначена вихователь - методист С.М.Ставніченко

Звіти про звернення громадян за 2017року і 6 місяців 2018року своєчасно, поквартально надавались до Управління освіти Вознесенської міської ради.

Питання роботи зі зверненням громадян включались у звіт керівника перед громадськістю за підсумками навчального 2016– 2017 навчального року протокол № 4 від 16.06.2018 року та розглядався аналіз роботи зі зверненням громадян за 2018 рік на виробничій нараді КДНЗ №2 «Сонечко» протокол №3 від 28.12.2017 року.

З метою створення необхідних умов для реалізації конституційних прав громадян на звернення, підвищення ефективності роботи у сфері освіти зі зверненнями громадян, наказом по КДНЗ від 03.01.18 р. № 23 продовжено функціонування телефону довіри за номером 5 –71 - 14 . За звітний період по телефону довіри звернень не зафіксовано. Інформація про роботу зі зверненням громадян розміщена на офіційному веб-сайті навчального закладу у розділі «Звернення громадян» та на стенді ДНЗ. Є графік особистого прийому керівника.

Звіт про роботу зі зверненнями громадян за 2017 рік

Організація роботи із зверненнями громадян - важлива складова управління дошкільним навчальним закладом.

Одним із напрямків роботи керівника навчального закладу №2 «Сонечко» є робота зі зверненнями громадян.

Протягом звітного періоду діяльність дошкільного закладу №2 «Сонечко» була спрямована на реалізацію і виконання вимог Конституції і законів України, чинного законодавства України. Адміністрація закладу розглядає звернення громадян з питань, що належать до його компетенції, виявляє та усуває причини, що породжують обґрунтовані скарги громадян.

Робота із зверненнями громадян проводиться відповідно до вимог діючого законодавства, якість та ефективність роботи з даного напрямку забезпечується виконанням положень нормативно-правового забезпечення:

- Закону України «Про звернення громадян»;

- Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»;

- Рішення виконавчого комітету Вознесенської міської ради «Про організацію роботи зі зверненнями громадян у 2017 р.».

- Постанови Кабінету міністрів України від 24 вересня 2008 року N 858 «Про затвердження Класифікатора звернень громадян»;

- Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 (із змінами);

- Наказу по ДНЗ від 03.01.2017 №18 «Про заходи щодо виконання Закону України «Про звернення громадян» на 2017 р.».

Роботу по зверненням громадян та діловодства по зверненню громадян в дошкільному закладі наказом по КДНЗ №2 «Сонечко» №21 від 03.01.2017 року покладено на вихователя-методиста Алексеєву І.М.

Для забезпечення кваліфікованого, об’єктивного розгляду звернень громадян, оперативного вирішення порушених у них питань, задоволення законних вимог заявників, з метою своєчасного виявлення причин, що призводять до порушення прав і інтересів громадян, вдосконалення роботи дошкільного закладу щоквартально аналізується та узагальнюється робота зі зверненнями громадян. Результати аналізу та узагальнення розглядаються на нарадах з педагогами та громадськістю.

За 2017 рік до КДНЗ №2 «Сонечко» надійшло 4 усних питаннь на особистому прийомі, що на 2 звернення менше ніж за 2016 рік. Письмових, колективних та повторних звернень не було.

Було зареєстровано 4 випадків звернень:

071- про працевлаштування -1

081 - про режим роботи в літній період – 1

153 - про зарахування до КДНЗ – 1

155 – про режим роботи КДНЗ №2 "Сонечко"

Всі звернення були зареєстровані. Надавались обґрунтовані відповіді на звернення громадян, без порушень строків установлених законодавством.

Аналіз роботи зі зверненням громадян за 2017 рік розглядався на нараді загальних зборів.

Наказом затверджені заходи, щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до дошкільного закладу.

Працював цілодобово «Телефон довіри», особою за функціонування телефону призначена завідуюча. Дзвінків за рік не було.

Звіти про звернення громадян за 2017 рік своєчасно, поквартально надавались до Управління освіти Вознесенської міської ради.

Питання роботи зі зверненням громадян включались у звіт керівника перед громадськістю за підсумками навчального 2016 – 2017 навчального року протокол №4 від 15.06.2017 року та розглядався аналіз роботи зі зверненням громадян за 2016 рік на виробничій нараді КДНЗ №2 «Сонечко» протокол №3 від 29.12.2016 року.

З метою створення необхідних умов для реалізації конституційних прав громадян на звернення, підвищення ефективності роботи у сфері освіти зі зверненнями громадян, наказом по КДНЗ від 03.01.17 р. №18 продовжено функціонування телефону довіри за номером 5 – 71 - 14 . За звітний період по телефону довіри звернень не зафіксовано. Інформація про роботу зі зверненням громадян розміщена на офіційному веб-сайті навчального закладу у розділі «Звернення громадян» та на стенді ДНЗ. Є графік особистого прийому керівника.

Завідувач: С.М.Ставніченко

Кiлькiсть переглядiв: 1312